- erfaring i den danske lovgivning siden 1976​

Hvad koster det?

Advokatfirmaets honorarberegning sker med udgangspunkt i den tid, der er medgået til sagens behandling; inkassosager og ejendomshandler afregnes dog efter faste takster. Vi tager altid hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for klienten.

Sagerne afregnes normalt, når de er afsluttede, men ved længerevarende sager eller ved klientforhold med større sagsportefølje afregnes der kvart-, halv- eller helårligt efter aftale i det enkelte tilfælde. De kvalitetskrav, vi arbejder efter, må nødvendigvis afspejle sig i honorarerne, men vi lægger vægt på åbenhed om honorarfastsættelsen og sammenhæng mellem honoraret og den ydelse, der er leveret til klienten.

Advokatfirmaet lægger afgørende vægt på, at de sager, vore klienter betror os, bliver behandlet hurtigt, effektivt og kompetent. Advokatfirmaet arbejder løbende på udvikling af sagsbehandlings- og kvalitetsstyringssystemer, og vi søger bl.a. at opnå, at advokatfirmaets samlede ekspertise er til rådighed i den enkelte sag ud fra devisen, at 2-3 par øjne ser mere end et par øjne. Advokaterne på kontoret har en bred viden og ekspertise, som danner baggrund for den generelle rådgivning. Kontoret anvender generelt den seneste informations- og kommunikationsteknologi.

Advokatfirmaet HESSNER

Nørregade 27, 3300 Frederiksværk


CVR: 58487015

Kontaktinformation:

Telefon: +45 47 72 41 21

Fax: +45 47 72 02 77

E-mail: advokatfirmaet@hessner.dk​​

Åbningstider:

Mandag - torsdag:​

​9.00 - 15.00

Fredag:

​9.00 - 14.00

Telefontid:

​9.00 - 15.00